GALLERIJ

BETONKELDERS

1. Introductie

Sinds 2005 zijn we bezig met de constructie van betonkelders. Dit lijkt helemaal nog niet zo lang, maar dankzij de 20 jaar ervaring die we hebben opgebouwd en nog steeds hebben als aannemer genieten we samen van een grondige, structurele kennis die we maar al te graag in praktijk omzetten bij u.

2. Werkwijze

Grondwaterverlaging

Een belangrijke factor bij grondwerken is de grondwaterstand. Afhankelijk van de grondwaterstand moet een grondwaterverlaging geplaatst worden. De tijd nodig om de gewenste grondverlaging te krijgen is afhankelijk van het soort ondergrond. Gemiddeld moet u hiervoor +/- tien dagen rekenen alvorens de grondwerken kunnen starten.

Om de grondverlaging tot een goed einde te brengen zijn er uiteraard pompen nodig. U kan kiezen uit electrische pompen of dieselpompen. Bij dieselpompen moet u wel rekening houden met een hogere dagvergoeding dan bij electrische pompen. Indien u kiest voor electrische pompen is het belangrijk tijdig een werfaansluiting aan te vragen voor electriciteit (dit gebeurt op drie fasen).

Het plaatsen van de bronbemaling kan, indien gewenst, ook door ons worden voorzien.

Grondwerken

Bij het uitgraven van de kelderput is het belangrijk dat er breed genoeg wordt gegraven. Er moet dus met andere woorden minimum één meter ruimte tussen buitenwand van de kelder en de gegraven kelderput zijn. Dit is niet alleen voor de veiligheid van onze werknemers, maar ook voor de kwaliteit van ons werk. Het is voor een kelder zeer belangrijk dat er proper en zuiver gewerkt kan worden. En wat met de uitgegraven grond? U moet zich even de vraag stellen of die ter plaatse kan blijven of niet. Voor het afvoeren van de overtollige grond kan er eventueel een offerte gemaakt worden.

Deze grondwerken kunnen zowel door uzelf als door ons uitgevoerd worden, mits de juiste precisie.

Kelder vloerplaat

Het plaatsen van de kelder vloerplaat bestaat uit verschillende fasen:

 • Het uitzetten van de vloerplaat
 • PVC-folie plaatsing
 • Twee netten worden geleverd en geplaatst 150/150/8/8
 • Het onderste net wordt bevestigd op twee betonnen lateien
 • Het bovenste net wordt bevestigd op zig-zig afstandhouders
 • Er worden wapeningsnetten geplaatst met voldoende overlapping volgens de regels van de kunst
 • U-wachtwapening met een diameter van 8 mm wordt geplaatst, elke 20 cm.
 • C25/30 beton (gekeurd door BENOR) wordt geplaatst. Deze wordt gegoten tot 0.30m buiten de muren van de kelder
 • Beton wordt geëgaliseerd door middel van een regel en wordt daarna hoogfrequent getrild met een trilplaat

Indien u dit wenst kan de vloerplaat gepolierd worden voor een mooier resultaat Tussen de wachtwapening wordt een dubbele rij waterkeerplaten geplaatst. Op deze manier wordt de waterdichtheid gegarandeerd.

Kelder wanden

De dikte van de wanden bedraagt 30 cm De meest frequente hoogte van de wanden is 225 tot 240 cm. De bekistingspanelen hebben een maximale hoogte van 270cm. Indien u toch grotere hoogtes wil kunnen we dit voor u doen door middel van opbouw van panelen.

Op de vloerplaat wordt een modulaire systeembekisting (PERI) geplaatst. Op 4 cm van de wanden worden twee netten (150/150/8/8) geplaatst met PVC-afstandhouders.

De wanden worden bekleed met wapeningsnetten die met voldoende overlapping worden geplaatst volgens de regels van de kunst. De nodige verluchtingen en doorvoeren worden geplaatst volgens het uitvoeringsplan. Er worden staboxen (uitstekende wapening) voorzien op de plaats van verbindingen van de fundering met de kruipruimte. De wanden worden versterkt met beton, C25/30 (BENOR gekeurd). Beton wordt hoogfrequent getrild om zo een goede waterdichtheid te bekomen.

Algemene werkwijze

Bovenstaande werkwijze is een beschrijving die enkel geldig is voor een standaarduitvoering. Het is vanzelfsprekend dat elke uitvoering wordt aangepast aan uw project. Op vraag en/of aanraden van een ingenieur of architect kan zowel de wapening als de dikte van vloer en/of wanden aangepast worden naar de wensen van het project. Bovendien kan de klassieke wapening vervangen worden door vezelwapening. Deze laatste heeft echter geen invloed op de totaalprijs.

Belangrijk bij het gieten van een kelder tegen een reeds bestaand gebouw is dat er gewerkt moet worden met een enkelwandige bekisting die dan speciaal geschoord wordt. De fundering van het naastliggende gebouw moet echter wel diep genoeg liggen. Indien dit niet het geval is dient het andere gebouw onderschoeid te worden. U moet zich hierover dus voldoende informeren aangezien het een arbeidsintensief en risicovol werk is.

De binnenwanden en het plaatsen van de predallen of welfsels worden normaal uitgevoerd door de ruwbouwaannemer, maar indien u dit wenst kunnen wij u hiervoor ook een offerte aanbieden.

Referenties

 • Gieten van kelder onder appartementsgebouw
  Emiel Verhaerenstraat 1
  1800 Vilvoorde
 • Gieten van kelder onder appartementsgebouw
  Thubenstraat 8a
  1820 Melsbroek